עדי חפץ

עדי חפץ – המרכז הבינתחומי – פסיכולוגיה

 לקביעת שיעור עם עדי

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

התנדבות בבית חולים פסיכיאטרי

השתתפות בפרויקט אופקים להדרכה וחונכות אישית לתלמידי חטיבה.

אזורי לימוד:

תל אביב

קורסים:

מבוא לסטטיסטיקה א'

מבוא לסטטיסטיקה ב'

שיטות מחקר

יישומים סטטיסטיים

סטט' רב משתנית א'

סטט' רב משתנית ב'

קורסים המוניים שונים

לקביעת שיעור עם עדי