שרון שוורץ תיכון

שרון שוורץ תיכון – המרכז הבינתחומי – תקשורת

 לקביעת שיעור עם שרון

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

הדרכת קבוצות גדולות כחלק מהתנדבות במועצת הנוער העירונית של חיפה

שירות צבאי – שירתה בפנימיה הצבאית בחיפה בה עסקה בהדרכת קבוצות של עד 30 בני נוער בחלק מימי המיון לפנימיה.

מאמנת כושר פרטית

אזורי לימוד:

הרצליה

קורסים:

סטטיסטיקה

שיטות מחקר כמותניות

קורסים הומניים שונים

לקביעת שיעור עם שרון