לירון לוי

לירון לוי – המרכז הבינתחומי – פסיכולוגיה

 לקביעת שיעור עם לירון

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

שירות צבאי- הדרכות במהלך השירות הצבאי למספר רב של פקודים

אזורי לימוד:

הרצליה

קורסים:

סטטיסטיקה א'

סטטיסטיקה ב'

סטט' רב משתנית א'

סטט' רב משתנית ב'

לקביעת שיעור עם לירון