דניאל נחמיה

דניאל נחמיה – המרכז הבינתחומי – משפטים/מנהל עסקים

 לקביעת שיעור עם דניאל

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

הדרכה במחנות קיץ בארה"ב

הדרכת נוער בענפי ספורט שונים

אזורי לימוד:

הרצליה

קורסים:

מתמטיקה א'

מתמטיקה ב'

סטטיסטיקה וניתוח נתונים א'

סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב'

מקצועות משפטיים שונים

לקביעת שיעור עם דניאל