דינור עבודי

דינור עבודי – המרכז הבינתחומי – פסיכולוגיה

 לקביעת שיעור עם דינור

רקע וניסיון הדרכתי:

לקח חלק במשלחת להתנסות מחקרית בUniversity of Pennsylvania

משתתף בתוכנית הונורס ומוח ונפש למצטיינים במרכז הבינתחומי הרצליה

שירות צבאי- מדריך קורסי הכשרות מיוחדות בחייל המודיעין

אזורי לימוד:

הרצליה

קורסים:

סטטיסטיקה א'

סטטיסטיקה ב'

הסתברות

הבסיס הביולוגי של ההתנהגות

לקביעת שיעור עם דינור