גבריאל רוטמן

גבריאל רוטמן – המרכז הבינתחומי – פסיכולוגיה

 לקביעת שיעור עם גבריאל

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

משתתף בתוכנית "מוח ונפש" לסטודנטים מצטיינים בפסיכולוגיה

אזורי לימוד:

הרצליה, חולון

קורסים:

מבוא לסטטיסטיקה א'

מבוא לסטטיסטיקה ב'

הבסיס הביולוגי של ההתנהגות

תהליכים קוגנטיביים

לקביעת שיעור עם גבריאל