בר שרגל

בר שרגל – המרכז הבינתחומי – פסיכולוגיה

לקביעת שיעור עם בר

רקע וניסיון הדרכתי:

ניסיון במתן סיוע אקדמי לסטודנטים

מתן שיעורים פרטיים לתלמידי כיתות א'-ט' במגוון מקצועות

שירות צבאי – מאבחנת פסיכוטכנית והדרכת מאבחנות שסיימו קורס

שירות צבאי – מפקדת בקורס מאבחנים פסיכוטכניים

העברת סדנאות לבני נוער בנושא חוסן אישי והכנה מנטלית לקראת גיוס

אזורי לימוד:

תל אביב

קורסים:

מבוא לסטטיסטיקה א'

מבוא לסטטיסטיקה ב'

הבסיס הביולוגי של ההתנהגות

סטט' רב משתנית א'

סטט' רב משתנית ב'

תהליכים קוגנטיביים

שיטות מחקר והערכה

לקביעת שיעור עם בר